HAPPY Outdoor Training – podporujte súdržnosť TÍMU

Jednou z podnikovej kultúry Baojiali je podporovať a rešpektovať všetkých našich tímových kolegov.Počas tréningu, aj keď čelili akejkoľvek veľkej výzve, spoluhráči spolupracovali a pomáhali si prekonávať všetky ťažkosti.

Neexistuje žiadne „posledné miesto“ a nikto nezostane pozadu!

HAPPY Outdoor Training – podporujte súdržnosť TÍMU(1)

Vždy sa navzájom povzbudzujeme a podporujeme.

HAPPY Outdoor Training – podporujte súdržnosť TÍMU(2)

Bez ohľadu na to, aké je to ťažké, vždy sa usmievajte

HAPPY Outdoor Training – podporujte súdržnosť TÍMU(3)

Začíname ako tím, končíme ako tím.

HAPPY Outdoor Training – podporujte súdržnosť TÍMU(4)

Čas odoslania: 29. júla 2022